Quảng Trị: Nâng cao cơ hội học nghề, có việc làm cho phụ nữ

05/12/2022
Trong các ngày từ 28-30/11/2022, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về cơ hội học nghề, có việc làm và tập huấn nâng cao năng lực cho 120 cán bộ Hội Phụ nữ và truyền thông viên các cấp về hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ và người dân sinh sống trên địa bàn huyện Đakrông.
Chuyên gia Bình đẳng giới trao đổi cùng học viên của lớp tập huấn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm sau học nghề cho người lao động; Các nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề được đào tạo của một số doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Quảng Trị; Giới thiệu các chương trình, nội dung các nghề đào tạo hiện có trên địa bàn phù hợp với nhu cầu học nghề của phụ nữ, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và các vùng lân cận, đảm bảo người học có việc làm, thu nhập ổn định ngay sau đào tạo nghề...; các điều kiện để đảm bảo phụ nữ học nghề thành công...  Các nội dung được chuyển tải một cách đầy đủ, rõ ràng gắn với đối tượng thụ hưởng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo qua đó giúp các đại biểu tham dự có các thông tin cần thiết nhằm tuyên truyền, vận động, thúc đẩy phụ quyết tâm tự, tin tham gia học nghề và tuyển dụng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững và thực hiện bình đằng giới.

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN, tuyên truyền viên các cấp về hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề trang bị cho học viên các nội dung, kiến thức, kỹ năng,.. liên quan đến bình đẳng giới trong đào tạo nghề; nhận biết các rào cản về giới trong đào tạo nghề tạo địa phương; tìm ra nguyên nhân chủ yếu, cốt lõi làm phụ nữ hạn chế các cơ hội học nghề có việc làm; từ đó nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ đặc biệt lao động nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia học nghề, tạo việc làm sau học nghề, có thu nhập và dần thoát nghèo. Kết quả của lớp tập huấn là các bản kế hoạch hành động có sự tham gia của cộng đồng với các mục tiêu cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành vi của phụ nữ, người dân tại cơ sở về tham gia học nghề để có việc làm trong thời gian tiếp theo được các học viên thảo luận, thống nhất và cam kết thực hiện.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn về quy mô quy mô và chất lượng đào tạo; hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, gắn kết chặt chẽ GDNN với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống thuộc Dự án 4 “phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thu Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video