Ra mắt các mô hình tổ truyền thông cộng đồng phụ nữ tại huyện Đăk Glei, Kon Tum

08/12/2022
Trong 2 ngày (6-7/12), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Đăk Glei tổ chức ra mắt các mô hình tổ truyền thông cộng đồng: “Nhóm cha mẹ có con từ 0 – 10 tuổi”, “Đường làng nhà tôi xanh, sạch, đẹp”, “Làng Phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới” tại xã Ngọc Linh và Mường Hoong.
Ra mắt các mô hình truyền thông tại xã Mường Hoong. Ảnh: VT

Việc thành lập các mô hình tổ truyền thông cộng đồng giúp tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương thay đổi nếp nghĩ cách làm; nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi (như vấn đề bạo lực, xâm hại, mua bản phụ nữ và trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…).

Thông qua đó, góp phần thúc đẩy và thực hiện hiệu quả dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp bách đối với phụ nữ và trẻ em” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

Tổ chức truyền thông cho các hội viên phụ nữ xã Ngọc Linh. Ảnh: VT

Sau buổi ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức truyền thông cho gần 100 hội viên thuộc 2 xã Ngọc Linh, Mường Hoong về nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của phụ nữ và gia đình về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

http://phunukontum.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video