Rà soát thực trạng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tại vùng dân tộc thiểu số

02/12/2022
Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo rà soát thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo.
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì hội thảo

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: "Hội thảo là cơ sở để có những dự báo về xu hướng và đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' và các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra".

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều khía cạnh nhằm rà soát, đánh giá thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo như: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với chị em là dân tộc thiểu số theo tôn giáo; phối hợp và phát huy lực lượng nòng cốt các cán bộ Hội là chức sắc, chức việc; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước trong thực hiện các chính sách dân tộc, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo được tiếp cận với các chương trình, dự án.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tham luận của đại biểu tại hội thảo, để qua đó Hội sẽ nắm bắt thực trạng nhằm phát hiện vấn đề, định hướng việc triển khai thực hiện Dự án 8 phù hợp với địa bàn dân tộc thiểu số có tôn giáo và với chỉ đạo trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, cũng như để Hội LHPN Việt Nam thực sự làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, trong đó có một bộ phận không nhỏ phụ nữ dân tộc thiểu số đang theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video