Sóc Trăng: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga định hướng nhiều hoạt động cần triển khai trong thời gian tới

25/08/2023
Trong chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Hà Thị Nga, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng.
Đoàn công tác TW Hội đến thăm, làm việc và chụp ảnh lưu niệm với CB, CC Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

Tại buổi làm việc, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Huệ Chi đã báo cáo nhanh một số kết quả nổi bật đã đạt được và một số khó khăn cơ bản trong triển khai thực hiện các nội dung hoạt động phong trào phụ nữ và công tác Hội liên quan đến cơ chế triển khai kinh phí năm 2022, 2023 trong hoạt động Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; đội ngũ cán bộ Hội cơ sở còn thiếu, chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội chưa được đầy đủ, khả năng ứng dụng công nghệ trong truy cập thông tin trên website, mạng xã hội công khai, zalo nội bộ của Hội của cán bộ cơ sở trong học tập, tuyên truyền còn hạn chế; tỷ lệ thu hút hội viên còn chậm Qua đó, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh đề xuất TW Hội tiếp tục hỗ trợ  kỹ thuật trong triển khai chi tiết các hoạt động giúp giảm thiểu tình trạng phải điều chỉnh hoạt động, kinh phí nhiều lần…

Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, thời gian tới cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần quyết liệt, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, bám sát sự chỉ đạo của TW Hội, Tỉnh ủy để tổ chức các hoạt động rộng khắp theo chức năng, nhiệm vụ của Hội trên địa bàn; chú trọng hơn trong thực hiện chủ đề năm 2023, tổ chức phát động rầm rộ phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới” với 4 tiêu chí: tri thức, đạo đức, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, quan tâm tìm nhiều phương thức, cách làm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 8, Đề án số 01 bằng các việc cụ thể: phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu kết hợp phối hợp chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, TW Hội để được ủng hộ, hỗ trợ kịp thời; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ, hội viên phụ nữ về thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình làm cơ sở phát triển kinh tế hợp tác; tiếp tục quan tâm xây dựng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ biên chế hiện có gắn với tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ về kỹ năng, bản lĩnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, Nhân dân, tham gia đề xuất giải quyết tốt các nhu cầu cấp thiết của phụ nữ, bảo đảm tạo cơ hội thuận lợi nhất để các tầng lớp phụ nữ lên tiếng nói, tiếp cận thông tin thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội; đánh giá kết hợp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp phụ nữ phù hợp, từng bước đáp ứng với yêu cầu tình hình mới; cần nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ các tỉnh vùng biên giới còn khó khăn trong khả năng của Hội, đảm bảo duy trì tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện an sinh xã hội hài hòa đối với phụ nữ trong tỉnh, cả nước.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nghiêm túc ghi nhận các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TW Hội; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các phong trào, công tác Hội và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Thanh Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video