Sóc Trăng: Phát huy vai trò phụ nữ trong tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn, bạo lực gia đình

07/08/2022
Sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Sóc Trăng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ đã mang lại hiệu quả bền vững, chất lượng nâng cao.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng - Nguyễn Thị Diện cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, UBND tỉnh, Tỉnh hội Phụ nữ đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại các cấp hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, lồng ghép thực hiện có hiệu quả chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề khác có liên quan để tổ chức thực hiện. Hàng năm, lồng ghép nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào kế hoạch thi đua, chương trình công tác năm và các chương trình, dự án của tổ chức hội.

“Mỗi tháng, 100% huyện, thị xã, thành phố và cơ sở hội có ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cán bộ Tỉnh hội, huyện hội, kể cả cơ sở đều tham gia thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp và đảm bảo thực hiện thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương”, bà Nguyễn Thị Diện cho biết thêm.

Trong 10 năm qua (2013 - 2022), các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 85.000 cuộc tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng (trực tuyến; trực tiếp; sinh hoạt định kỳ; nói chuyện chuyên đề; tập huấn, tọa đàm, đối thoại, diễn đàn; mạng xã hội).

Hàng năm, từ nguồn kinh phí của Ban An toàn giao thông và các sở, Tỉnh hội đã tổ chức hàng chục cuộc nói chuyện chuyên đề, lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; giới thiệu các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Các cấp hội phụ nữ ở Sóc Trăng tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên

Tính đến nay, có 95% cán bộ, hội viên phụ nữ tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền; 100% cán bộ, hội viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng và 100% địa bàn trọng điểm đều có mô hình tập hợp hội viên, phụ nữ bền vững, thực hiện công tác cảm hóa đối tượng lầm lỡ, đối tượng quản lý tại địa phương...

Ngoài ra, Hội Phụ nữ tỉnh chủ động tổ chức lễ phát động chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; diễn đàn “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; phòng chống tảo hôn; phối hợp mở 50 lớp tập huấn kiến thức về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em, phòng, chống mua bán người. Quan tâm tổ chức đối thoại hướng về cơ sở để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc của chị em phụ nữ.

Vì thế hệ tương lai của đất nước, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học. Khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cung cấp 240 tranh treo tường cho nhà trường với các chủ đề như: bạo lực gia đình đối với trẻ em; dành cho lứa tuổi tiểu học khi sử dụng internet; “Đói tiềm ẩn” - Hậu quả thiếu vi chất dinh dưỡng; kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường. Phối hợp tổ chức các lớp truyền thông, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vị thành niên; hỗ trợ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, bà mẹ có con độ tuổi từ 0 - 16 tuổi; xây dựng các mô hình giáo dục hành động.

Hàng năm, Tỉnh hội đều tổ chức 11 cuộc nói chuyện chuyên đề dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, hướng dẫn các em thực hành những kỹ năng cơ bản để phòng, tránh và bảo vệ an toàn cho bản thân.

Trong một buổi nói chuyện chuyên đề tại Trường Trung học cơ sở Tuân Tức (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), em Thạch Thị Hồng Nhã chăm chú lắng nghe và hào hứng chia sẻ: “Cô cán bộ hội phụ nữ nói chuyện hay và nói đúng các vấn đề mà tụi con hay quan tâm, tò mò. Thì ra mạng xã hội có nhiều tiềm ẩn nguy hiểm cho tụi con, nếu cả tin sẽ dễ bị lừa. Việc xâm hại tình dục cũng đáng sợ, nếu tụi con không biết phòng tránh, tự vệ cũng sẽ dễ bị lợi dụng. Qua đây, con thấy mình có thêm nhiều kiến thức”.

Từ những kết quả mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiều năm qua, đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ về kiến thức pháp luật và thực hành pháp luật trong cuộc sống, từ đó nêu cao nhận thức pháp luật và có ý thức tuyên truyền để bảo vệ gia đình, người thân.

baodantoc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video