Tập huấn báo cáo viên Luật Bình đẳng giới

21/08/2007
Trong 2 ngày 20-21/8, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thuỵ Khuê) đã diễn ra Chương trình tập huấn Luật Bình đẳng giới cho báo cáo viên các tỉnh, thành phía Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, sự ra đời của Luật Bình đẳng giới là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, để Luật Bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống, làm thu hẹp dần khoảng cách giới, tiến tới xoá bỏ bất bình đẳng giới, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được thực hiện đồng bộ và đặc biệt có hiệu quả.

 

Để làm được điều này, đòi hỏi đội ngũ báo cáo viên các cấp phải xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Bình đẳng giới trong cuộc sống; đồng thời cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới cho mọi tầng lớp nhân dân.

 

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã được trang bị những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới; tài liệu tuyên truyền Luật Bình đẳng giới trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, gia đình… và một số kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới.

 

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp tuyên truyền hiệu quả Luật Bình đẳng giới trong cán bộ, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video