Tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

26/05/2022
- Tuyên Quang: Tập huấn phòng, chống mua bán người, chống tội phạm xâm hại và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
- Lạng Sơn: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội pham xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi theo hình thức trực tuyến

- Tuyên Quang: Tập huấn phòng, chống mua bán người, chống tội phạm xâm hại và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội pham xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi bằng hình thức trực tuyến tại cầu truyền hình Viettel Tuyên Quang và điểm cầu các huyện, thành phố cho 173 cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung vào các nội dung Quy định của pháp luật về xử lý các hành vi mua bán người; xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; Thực trạng công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn thời gian qua; Phương thức, thủ đoạn, hành vi và các biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người; tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Sau chương trình tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức, thông tin, kỹ năng để trở về địa phương áp dụng vào thực tiễn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội, của hội viên, phụ nữ trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

- Lạng Sơn: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Thiết thực hưởng ứng tháng Vệ sinh An Toàn thực phẩm ̣ATTP, Hội LHPN huyện Hữu Lũng phối hợp với Chi cục ATTP tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho trên ̀50 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Hữu Lũng phối hợp với Chi cục ATTP tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chị em trên địa bàn

Các đại biểu tham dự hội nghị được tiếp cận những nội dung cơ bản trong Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật ATTP; Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATVSTP và những hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các quy định mới trong quản lý ATVSTP theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các hình thức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và một số văn bản liên quan; đồng thời trao đổi, làm rõ mối nguy ô nhiễm môi trường; được hướng dẫn việc dùng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; cách lựa chọn một số loại thực phẩm thông thường đảm bảo ATVSTP.

Những nội dung được tập huấn giúp cán bộ, hội viên phụ nữ, nắm chắc kiến thức cơ bản về ATTP, phát huy vai trò gương mẫu nêu cao ý thức và trách nhiệm, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền vận hội viên phụ nữ và nhân dân, trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh và giám sát việc thực hiện chất lượng ATVSTP, cùng chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

20 19

 

 

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video