Thành lập chi hội “nữ tu”

12/06/2009
Nhằm góp phần động viên nữ tín đồ, nữ chức sắc, chức việc, nữ tu sỹ các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động của hội phụ nữ cơ sở, thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng pháp luật, vừa qua Hội LHPN xã Xuân Ngọc (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã tổ chức ra mắt chi hội “nữ tu” của xã.

Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng.

Tỉnh Nam Định có 21% dân số theo đạo thiên chúa giáo với có 6 dòng nữ tu. Riêng xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) có tới 5 dòng nữ tu với trên 500 nữ tu về tu hành tạm trú, đa số ở độ tuổi từ 18 trở lên.

Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong đó có phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt, tuy nhiên số lượng chị em nữ tu được kết nạp vào Hội còn hạn chế.

Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của chị em nữ tu là vừa làm tốt bổn phận của nữ tu, vừa được tham gia vào các hoạt động của Hội, Hội LHPN xã Xuân Ngọc đã quyết định thành lập Chi hội phụ nữ dòng nữ tu Trinh Vương gồm 100 hội viên do bà Trần Thị Nhiệm chủ hộ nhà dòng làm Chi trưởng. Việc thành lập chi Hội nữ tu sẽ giúp dòng tu chủ động thời gian, lồng ghép các hoạt động của Hội vào các hoạt động của nhà dòng để vừa hoàn thành bổn phận giáo hội vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo Hội LHPN xã Xuân Ngọc hướng dẫn Chi hội phụ nữ dòng nữ tu Trinh Vương duy trì nề nếp sinh hoạt và tiếp tục nhân rộng mo hình này ở các dòng tu còn lại.

An Hiền
Hội LHPN tỉnh Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video