Thông tư liên bộ số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước

08/03/2006
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ký Thông tư liên bộ số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước

Thông tư liên bộ được thực hiện từ ngày 1-3-2006.

 

Đáng chú ý, theo Thông tư này thì mức phụ cấp cao nhất bằng 50 % lương được áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS và chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS. Mức phụ cấp 45% được áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDSở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; 40% cho cán bộ, viên chức làm công việc trên ở đồng bằng, thành phố, thị xã. Mức thấp nhất 15% dành cho người làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y và lái xe cứu thương.

 

Toàn văn Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006

Hà Nội Mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video