Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học "Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Thập"

07/07/2023
Trung ương Hội LHPN Việt Nam trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia viết bài cho Hội thảo Khoa học "Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Thập"
Đồng chí Nguyễn Thị Thập (giữa ảnh hàng trên) trò chuyện với phụ nữ các dân tộc tại Đại hội phụ nữ khu Việt Bắc, năm 1974

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá III - VI (1964-1981), nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (1956-1974); nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập, đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh uỷ Tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Nguyễn Thị Thập”, cụ thể như sau:

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG HỘI THẢO

Mục tiêu tổng quát

Nhằm chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, minh chứng lịch sử nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập - cán bộ lãnh đạo ưu tú của Đảng, lãnh tụ xuất sắc của phong trào phụ nữ trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào phụ nữ; góp phần tăng cường, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Mục tiêu cụ thể

- Tạo diễn đàn trao đổi các kết quả tài liệu khoa học và các thông tin, tư liệu, hình ảnh, nhân chứng lịch sử cũng như khẳng định những đóng góp to lớn mang giá trị lịch sử, những dấu ấn trong sự nghiệp và cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Thập.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ.

- Đề xuất, gợi ý các giải pháp lan tỏa giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa; những phẩm chất, đạo đức cách mạng cao đẹp; những đóng góp lớn lao của các bậc tiền bồi cách mạng cho các thế hệ hôm nay, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” của Hội LHPN Việt Nam và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.

Nội dung chính của hội thảo

Nội dung 1: Đồng chí Nguyễn Thị Thập với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc: Cuộc đời, thân thế và tấm gương đạo đức cách mạng.

Nội dung 2: Vai trò và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Thập đối với phong trào phụ nữ và quê hương Tiền Giang.

Nội dung 3: Các giải pháp góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ và thế hệ trẻ.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Dự kiến ngày 06 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Tổ chức Hội thảo trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (trực tuyến tại các điểm cầu Hội LHPN các tỉnh, thành).

- Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 150 đại biểu dự trực tiếp gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam (khu vực phía Nam); đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành (dự trực tiếp và trực tuyến); đại diện các Bộ ngành, cơ quan TW, các Viện Nghiên cứu, cơ sở giáo dục; đại biểu tỉnh Tiền Giang: Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại biểu đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang; thân nhân của đồng chí Nguyễn Thị Thập; các học giả có bài trình bày tại hội thảo và đăng trong kỷ yếu Hội thảo; cơ quan thông tấn, báo chí.

THỂ LỆ GỬI BÀI

1) Đăng ký tên bài viết và tóm tắt: gửi về Ban Tổ chức hội thảo trước ngày 30/7/2023. Độ dài của tóm tắt: 300 từ.

2) Chọn lựa bài và thông báo cho các tác giả: ngày 10/8/2023.

3) Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: ngày 10/9/2023.

4) Thời hạn thông báo chấp nhận bài viết: ngày 20/9/2023.

5) Yêu cầu về bài viết:

- Thể lệ bài viết theo tiêu chuẩn bài viết khoa học.

- Bài viết được đánh máy vi tính, từ 4.000 từ đến 8.000 từ và theo định dạng sau: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5; lề trên và lề dưới: 2cm; lề trái: 3cm, lề phải: 2cm. Tiêu đề bài viết in đậm, viết hoa, cỡ chữ 15. Có 03 - 05 từ khóa trong Tóm tắt. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định chuẩn APA. Danh mục tài liệu tham khảo để ở cuối bài.

- Cuối bài viết: Ghi rõ tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email.

- Bài viết chưa được gửi hoặc đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khác.

PHẢN BIỆN VÀ ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO

Các bài viết sẽ được phản biện độc lập và nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng toàn văn trong kỷ yếu của Hội thảo.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia gửi bài đến Hội thảo theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3pyGMhUvwdSCdz9nMCzbO8jjD6GOz32QTjJI-o6eSM2E5FQ/viewform

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam: đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Phó Ban (DĐ: 0912174927); đ/c Nguyễn Thị Hải Bình, Chuyên viên chính (DĐ: 0902224576, Email: binhnth76@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video