Thúc đẩy, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vươn lên

03/05/2024
03 tổ truyền thông cộng đồng ra mắt tại xã Tân Dân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số; trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng.
Hình ảnh tại Hội nghị ra mắt 03 "Tổ truyền thông cộng đồng" xã Tân Dân, TP. Hạ Long

Hội LHPN thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cùng UBND xã Tân Dân (thành phố Hạ Long) tổ chức ra mắt 03 "Tổ truyền thông cộng đồng" tại thôn Tân Lập, Đồng Mùng và Khe Cát. Các tổ truyền thông cộng đồng có sự tham gia của 07 thành viên/tổ.

Theo chia sẻ từ đại diện Hội LHPN thành phố Hạ Long, mô hình Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, thúc đẩy quyền, trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Hội nghị ra mắt 03 "Tổ truyền thông cộng đồng" của thôn Khe Cát, xã Tân Dân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ra mắt "Tổ truyền thông cộng đồng" là một trong những chuỗi hoạt động của Dự án 8 về "Thực hiện công tác bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I năm 2024 trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN thành phố Hạ Long đã tổ chức hoạt động truyền thông tuyên truyền về chính sách hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em…

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video