Thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động công tác Hội

17/05/2022
Thiết thực hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chiều 17/5, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt về công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam năm 2021 nhằm thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động công tác Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương (phải ảnh) và Phó Chủ tịch Hội Tôn Ngọc Hạnh (giữa ảnh) nghe giới thiệu về đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách thai sản cho phụ nữ tham gia Bảo hiểm xã hội từ nguyện” (Chủ nhiệm đề tài: THs. Đàm Thị Vân Thoa”)

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Tôn Ngọc Hạnh và đông đảo cán bộ, công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tham dự buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ thông qua buổi sinh hoạt khoa học nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của TW Hội trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Hội cho biết, kể từ Đại hội Phụ nữ lần thứ XII, công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam được đặc biệt quan tâm và nâng tầm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tính riêng ở cấp trung ương, giai đoạn 2018 – 2021 đã thực hiện 25 đề tài nghiên cứu cấp bộ và 10 đề tài cấp cơ sở cùng nhiều chuyên đề nghiên cứu được thực hiện theo yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại buổi sinh hoạt

Các đề tài nghiên cứu giai đoạn này được chia theo các nhóm: đề tài phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng tổ chức Hội; đề tài phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ nữ và nâng cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt động của Hội; đề tài phục vụ nhiệm vụ phản biện xã hội, đề xuất chính sách; đề tài phục vụ hoạt động hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, cụ thể như: phụ nữ di cư, phụ nữ bị bạo lực, phụ nữ vùng có đạo, phụ nữ khởi nghiệp,… Đặc biệt, năm 2020, Hội được giao thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia “Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù”– làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ đề xuất chính sách của Hội. Kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học thời gian qua đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, có tính ứng dụng vào thực tiễn hoạt động Hội. Trong quá trình đánh giá, Hội đã mời nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các đề tài và rất vui mừng khi đa số các đề tài đều được đánh giá cao.

Cán bộ cơ quan TW Hội tham quan khu trưng bày sách

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII tiếp tục xác định đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, trong đó, yêu cầu tập trung nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý luận, góp phần bổ sung lý luận về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nghiên cứu những vấn đề mới, vấn đề khó trong bối cảnh hiện nay bên cạnh các nghiên cứu phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động Hội trong tình hình mới; tăng cường sử dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài trong công tác chỉ đạo điều hành của Đoàn Chủ tịch và trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường chia sẻ kết quả nghiên cứu trong và ngoài hệ thống Hội

Chính vì vậy, thời gian tới, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm xây dựng diễn đàn trao đổi, tạo điều kiện cho cán bộ cơ quan được cung cấp đầy đủ hơn về thành tựu KH&CN cũng như kết quả công tác nghiên cứu khoa học của TW Hội, thúc đẩy sự quan tâm, tinh thần đam mê, đầu tư hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ TW Hội.

 

TS Dương Kim Anh, Chủ nhiệm đề tài “An toàn cho phụ nữ trong không gian mạng: đề xuất giải pháp thực hành an toàn” trình bày kết quả nghiên cứu tại buổi sinh hoạt

Năm 2021, TW Hội LHPN Việt Nam có 13 đề tài nghiên cứ khoa học, trong đó có 8 đề tài cấp bộ và 5 đề tài cấp cơ sở, chia làm hai nhóm: nhóm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và nhóm phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội.

Một số đề tài có kết quả nghiên cứu tốt như: “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài: THs. Nguyễn Thị Minh Hương”; “Tác động của việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đối với đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Hồng); “An toàn cho phụ nữ trong không gian mạng: đề xuất giải pháp thực hành an toàn” (Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Kim Anh); “Nghiên cứu về giải pháp nhà ở cho lao động nữ di cư tại các khu đô thị lớn” (Chủ nhiệm đề tài: THs. Nguyễn Hoàng Anh); “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách thai sản cho phụ nữ tham gia Bảo hiểm xã hội từ nguyện” (Chủ nhiệm đề tài: THs. Đàm Thị Vân Thoa” “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí gia đình 5 có, 3 sạch đáp ứng yêu cầu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025” (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Oanh);…

Tại buổi sinh hoạt, các nhóm nghiên cứu đã trình bày trực tiếp kết quả một số đề tài; Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu cũng được giới thiệu thông qua các poster nhằm giúp đại biểu có thể tham quan, tìm hiểu về những đề tài quan tâm khác. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung trong các kết quả nghiên cứu, khả năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động công tác Hội; đồng thời đề xuất một số nhóm nội dung cần quan tâm nghiên cứu thời gian tới của Hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video