Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến

17/05/2024
Ngày 16/5/2024, Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Đỗ Văn Chiến:

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video