Tin hoạt động Hội

26/09/2023
- Phú Yên: Tập huấn nâng cao nhận thức cho thanh niên về Giao thông xanh
- Hậu Giang: Giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8 và Đề án 939
- Ninh Thuận: Hội nghị Báo cáo viên
Lễ ra mắt CLB Tuy Hòa xanh

- Phú Yên: Tập huấn nâng cao nhận thức cho thanh niên về Giao thông xanh

Hội LHPN tỉnh Phú Yên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho thanh niên về Giao thông xanh cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên đến từ các phường, xã thuộc Thành đoàn thành phố Tuy Hòa.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình giao thông xanh, góp phần xây dựng Thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh và bền vững” do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) tài trợ. Tham dự chương trình, các đại biểu đã được cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản về giao thông xanh, thực trạng giao thông xanh ở Việt Nam, hướng dẫn bảo vệ môi trường và sử dụng phương tiện giao thông xanh, kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông và vận động, nâng cao vai trò của các bạn trẻ về định hướng lựa chọn phương tiện thân thiện môi trường.
Thông qua lớp tập huấn, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp Tỉnh đoàn phát huy vai trò tích cực, sáng tạo, đổi mới các hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực, thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh và bền vững.

Đây là lớp tập huấn thứ 3 nhằm nâng cao nhận thức về Giao thông xanh tại thành phố Tuy Hòa, trước đó Hội LHPN tỉnh tập huấn nâng cao nhận thức cho 70 phụ nữ về Giao thông xanh và an toàn lao động, sức khỏe cho 60 phụ nữ thu gom phi chính thức.

- Hậu Giang: Giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8 và Đề án 939

Đoàn giám sát do Hội LHPN tỉnh Hậu Giang chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đối với Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ.

Đoàn giám sát làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ

Tại đơn vị giám sát, Đoàn đã thăm thực tế mô hình do phụ nữ khởi nghiệp và làm việc trung tâm tại Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ cùng 02 đơn vị thụ hưởng Dự án 8 (xã Lương Nghĩa, Xà Phiên).

Qua giám sát cho thấy việc triển khai thực hiện Dự án 8 và Đề án 939 trên địa bàn được lãnh đạo Cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân quan tâm giao đầu mối tham mưu triển khai thực hiện và sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng liên quan trong việc truyền thông về nâng cao nhận thức bình đẳng giới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm,... trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung; các hoạt động thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế...

Trên cơ sở giám sát, Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ  tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thực tế đơn vị tham mưu triển khai thực hiện Dự án 8 và Đề án 939; đề nghị các ban, ngành chức năng và Hội LHPN chủ động tăng cường phối hợp đảm bảo triển khai các chỉ tiêu cũng như các nội dung trọng tâm mà Dự án 8 và Đề án 939 đề ra; phối hợp giải ngân kinh phí thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ và theo quy định.

- Ninh Thuận: Hội nghị Báo cáo viên

Hội nghị Báo cáo viên do Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhằm thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam và tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Tham dự Hội nghị có Đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh cùng trên 120 đại biểu là Thường trực, cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện, xã.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp nhiều thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam; những căn cứ lịch sử, pháp lý nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng thời được nghe thông tin, tuyên truyền về những kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian đến.

Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội nâng cao nhận thức, từ đó xác định trách nhiệm của mình trong công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đồng thời tích cực tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ cùng thực hiện.                                                                     

Thu Huyên; Hồng Diễm; Btg Ninh Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video