Trách nhiệm của gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy

12/07/2022
Khoản 1, Điều 25 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Luật số 73/2021/QH14) quy định Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm sau đây:

a) Quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú;

c) Ngăn chn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video