Triển khai Luật bình đẳng giới và kỹ năng hoạt động

01/12/2007
Ngày 30-11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Bình đẳng giới và kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Tham dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Tản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; đại diện các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội Khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006. Luật gồm 6 chương, 44 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007. Việc ban hành luật nhằm mục đích tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển KT -XH và nguồn nhân lực; tiến tới bình đẳng giới thực chất và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng về bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Thông qua việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới, các đại biểu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, nhân dân thực hiện luật góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được tập huấn một số kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ như: kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm vì sự tiến bộ phụ nữ; tích cực tham gia các hoạt động CT -XH...

Theo Hợp Thanh- báo Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video