Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thông báo tuyển dụng

21/10/2022
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) đang cần tuyển dụng một số vị trí.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Hiện nay Trung tâm đang cần tuyển dụng một số vị trí.

Nội dung chi tiết tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video