Tuyển 01 chuyên gia nghiên cứu, rà soát chính sách pháp luật, xây dựng và hoàn thiện tài liệu vận động chính sách về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) thuộc hoạt động Dự án “Tăng cường di cư an toàn cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”

22/07/2022
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Số TOR-PA002763VNM-04

Cổng Thông tin điện tử TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng gửi file đính kèm!

Link tải file tuyển dụng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video