Tuyển nhóm 01 Chuyên gia và 01 Trợ lý chuyên gia Xây dựng tài liệu hướng dẫn tiếp xúc ban đầu và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực đối với cán bộ hội phụ nữ các cấp thuộc hoạt động Dự án “Tăng cường di cư an toàn cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”

22/07/2022
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Số TOR-PA002763VNM-05

Cổng Thông tin điện tử TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng gửi file đính kèm!

Link tải file tuyển dụng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video