TW Hội LHPN tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào Luật Đất đai (sửa đổi) tại Sơn La

23/02/2023
Ngày 21/2, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Dự thảo Luật có có một số điểm mới, như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp một số ý kiến liên quan, như: Cần có quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; rà soát đồng bộ để thống nhất quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; có sự điều chỉnh tại dự thảo để phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản; quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc định giá đất; quy định quản lý, sử dụng các loại đất; thu ngắn thời hạn tranh chấp đất đai...

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu để gửi tới các cơ quan chức năng, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển.

https://baosonla.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video