TW Hội LHPN Việt Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại Bắc Ninh

01/11/2022
Ngày 1/11, Đoàn kiểm tra của TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Lan Phương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự.
Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với chủ đề hoạt động năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” được Hội LHPN tỉnh triển khai kịp thời, nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã của tỉnh. Hội tích cực vận động phụ nữ tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở đăng ký công trình/phần việc tham gia xây dựng Nông thôn mới với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Tập huấn quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, tham mưu thành lập Ủy ban kiểm tra Hội LHPN các cấp tại địa phương được triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí...

Từ đầu năm đến nay, phụ nữ toàn tỉnh có 173 công trình, phần việc, hoạt động, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các cấp Hội thành lập 34 “Làng quê an toàn/khu phố an toàn”, 43 “Khu dân cư không rác thải”, 12 “Làng NTM/khu dân cư kiểu mẫu”, 12 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, 115 “Chi hội phụ nữ phân loại và xử lí rác thải bằng vi sinh bản địa IMO tại hộ gia đình”... Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương”, có 93 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trong thời gian 5 năm. Các cấp Hội thực hiện 20 khâu đột phá với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng, góp phần thiết thực tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn trực tiếp liên quan đến phụ nữ, trẻ em ở từng địa phương; thu hút được 1.153 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 196.635 (đạt 87,6%).

Các đại biểu tập trung làm rõ về giải pháp thu hút, tập hợp nữ công nhân, lao động nhập cư; các hoạt động, mô hình hỗ trợ hội viên, phụ nữ về đời sống tinh thần và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng chỉ đạo hoạt động tín dụng của các tổ tín dụng, tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đánh giá cao sự đóng góp tích cực, quan trọng của Hội LHPN tỉnh vào thành tích chung, đặc biệt là trong công tác xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt bằng vi sinh IMO. Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để phụ nữ ngày càng phát huy, khẳng định vị thế, vai trò và có nhiều cơ hội đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đề nghị Hội LHPN tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào, các nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động Hội; tiếp tục nêu cao vai trò, chủ động đề xuất, góp ý, phản biện những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội và tổ chức Công đoàn các cấp để chăm lo đời sống cho đội ngũ nữ công nhân lao động; nâng cao vai trò của tổ chức Hội, tổ chức các hoạt động và phong trào thiết thực, hiệu quả, bài bản, góp phần xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc...

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của Hội LHPN tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, khắc phục những hạn chế, đề nghị Hội LHPN thực hiện nghiêm túc những vấn đề: Đánh giá, rút kinh nghiệm và nghiên cứu để có mô hình hoạt động phù hợp nhằm thu hút, tập hợp đối tượng nữ công nhân nhập cư, thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.  Trong điều kiện tinh giản biên chế, cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ gắn với nghiên cứu, bố trí, sắp xếp cơ cấu bộ máy các Ban của cơ quan chuyên trách cấp Tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định, trong đó có Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo việc thành lập Ủy ban Kiểm tra cấp huyện đảm bảo được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau khi thành lập.

Trước đó, Đoàn kiểm tra thực tế công tác Hội và phong trào phụ nữ ở huyện Quế Võ.

Báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video