TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ cơ quan

09/05/2024
Sáng 8/5, thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu "Lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản công theo Luật đấu thầu" cho cán bộ cơ quan trong 2 ngày 8-9/5/2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Đồng chí Tăng Thị Thiệm, Trưởng phòng Tài chính – Thanh tra Chính phủ chia sẻ 4 chuyên đề

Lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ cơ quan nắm vững các quy định mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định 24/2024/ND-CP ngày 27/2/2024 quy định về việc sử dụng vốn nhà nước trong mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Thông tư hướng dẫn…; cung cấp các kiến thức cần thiết, áp dụng trong xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh trong thực tiễn, tránh sai sót và vi phạm không đáng có trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam Phạm Thị Hương Giang phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thời gian qua, đã có nhiều thay đổi khi thực hiện việc đấu thầu qua mạng, nhiều tình huống phát sinh mà cán bộ chưa nắm rõ trong quá trình thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ công việc… do đó, TW Hội tiếp tục triển khai lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan TW Hội thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Tại hai ngày tập huấn, cán bộ cơ quan được nghe đồng chí Tăng Thị Thiệm, Trưởng phòng Tài chính – Thanh tra Chính phủ chia sẻ về 4 chuyên đề: Tổng quan về mua sắm tài sản công; Lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản công theo pháp luật đấu thầu; Quy trình thực hiện mua sắm tài sản công; Quyền và trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ cơ quan đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi tới các nội dung của lớp tập huấn 

Bên cạnh đó, các cán bộ cũng đưa ra nhiều câu hỏi về quy định, thời gian lựa chọn nhà thầu, đề xuất giám sát hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt; những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ và được đồng chí giảng viên giải thích cặn kẽ, rõ ràng, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn...

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video