TYM thông báo tuyển dụng quý II/2024 vị trí kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật

20/05/2024
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự quý II/2024, đợt 1 vị trí kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem tại link này

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video