Uỷ ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk kiểm tra chuyên đề về Công tác phụ nữ trong tình hình mới

23/08/2023
UBKT Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới tại 02 đơn vị (thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Ea Súp); giám sát chuyên đề về công tác theo dõi, quản lý các nguồn vốn huy động tiết kiệm thuộc thẩm quyền của tổ chức Hội và các nguồn vận động khác tại 02 đơn vị (Hội LHPN huyện Cư Mgar, Cư Kuin).
Đoàn công tác làm việc tại Hội LHPN Huyện Cư Mgar

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Ea Súp luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò trách nhiệm là nòng cốt trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đặc biệt là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh có nhiều khởi sắc. Cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển phù hợp; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, giữ vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, công tác theo dõi, quản lý các nguồn vốn huy động tiết kiệm thuộc thẩm quyền của tổ chức Hội và các nguồn vận động, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, theo quy trình, quy định và hướng dẫn của Hội cấp trên. Không có trường hợp vi phạm quy định về quản lý tài chính.

Đoàn công tác làm việc tại Hội LHPN huyện Ea Súp

Bà Đặng Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN các đơn vị cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại địa phương; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội, các quy định của pháp luật về theo dõi, quản lý, sử dụng các nguồn huy động thực hành tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ, các nguồn vận động xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn; Rà soát, nắm bắt những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế tại cơ sở để đề ra giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ban ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực.

Nguyễn Thị Kim Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video