Uỷ ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam đã chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội

02/06/2023
Chiều 1/6, Ủy ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị lần 3 “Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội”. Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần 3 “Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội” diễn ra vào chiều 1/6

Ngay từ đầu năm, bám sát Chủ đề công tác năm 2023: "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở", UBKT TW Hội đã chủ động, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam ban hành các Kế hoạch, chương trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Tôn Ngọc Hạnh cho biết: “6 tháng đầu năm, trong toàn hệ thống Hội, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam đã được chú trọng đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, đạt được kết quả nhất định. UBKT TW Hội đã chủ trì tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương của Hội; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác phụ nữ tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Khánh Hòa”.

UBKT TW Hội cũng đã chú trọng việc tập huấn nâng cao năng lực cho các ủy viên UBKT các cấp. Ngay từ đầu năm 2023, UBKT TW Hội đã chủ động chủ trì, phối hợp với Hội LHPN 4 tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hà Nội và Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 6 lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Hội bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến cho 420 học viên là Ủy viên UBKT cấp tỉnh/huyện và cán bộ tham mưu công tác kiểm tra cấp xã/phường.

Tính đến ngày 30/5/2023, cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành thực hiện bầu UBKT Hội LHPN cấp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (TP. HCM và Sóc Trăng là 2 địa phương thành lập UBKT muộn nhất trong cả nước - cuối tháng 5/2023), tuy nhiên, việc thành lập UBKT Hội LHPN cấp huyện vẫn chưa đảm bảo tiến độ, đến nay, cả nước còn 38/704 Hội LHPN cấp huyện chưa thành lập UBKT.

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, Phó Ban Tổ chức TW Hội LHPN Việt Nam Cao Thị Hồng Minh đã trình bày 2 dự thảo báo cáo “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội LHPN các cấp 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023” và “Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra TW Hội khóa I”.

Nhìn chung, Hoạt động của UBKT TW Hội được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch sát sao chỉ đạo, kịp thời ban hành, lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023. UBKT đã chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động năm 2023 và triển khai thành lập các đoàn kiểm tra ngay từ đầu năm; công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng chất lượng, cách thức triển khai chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình và hiệu quả hơn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra được quan tâm. Các ủy viên UBKT nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt là việc tham gia góp ý các dự thảo văn bản.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã sát sao chỉ đạo hoàn thiện hệ thống UBKT cấp tỉnh/huyện. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội sát với yêu cầu của địa phương, đơn vị; thực hiện triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vi địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp đã tập trung chỉ đạo thành lập UBKT cấp tỉnh, huyện; huy động được sự tham gia của đội ngũ Ban Chấp hành cơ cấu ngành, tiêu biểu tham gia ủy viên UBKT; kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Qua 1 năm đi vào hoạt động, UBKT các cấp đã chủ động thực hiện chức năng tham mưu, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát đã dần nâng chất lượng, cách thức triển khai chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình và hiệu quả hơn.

Các đại biểu đưa ra một số ý kiến để UBKT hoàn thiện dự thảo báo cáo

Nhằm thực hiện sát sao chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, UBKT TW Hội đưa ra 4 phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát hoạt động Hội trong 6 tháng cuối năm 2023: (1) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của bộ máy Ủy ban Kiểm tra trong hệ thống Hội; (2) Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các Ban, đơn vị thực hiện các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2023; (3) Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; (4) Thực hiện công tác xây dựng ngành.

Tại đây, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung 2 dự thảo báo cáo được trình bày; kết cấu cụ thể, rành mạch về cách thức, kết quả, ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đưa ra sát thực với thực tiễn ở cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, cần  phân cấp rõ ràng để có những quy trình, quy định xử lý đơn thư, khiếu nại phù hợp; triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ UBKT TW Hội để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ đề ra; xây dựng biểu mẫu chung cho các đoàn công tác khi đi kiểm tra tại địa phương để khi đoàn cần nắm thêm thông tin sẽ chủ động thực hiện hơn và việc tổng hợp số liệu cũng dễ dàng theo dõi qua từng năm nhằm rà soát một cách tổng thể hơn…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị 

Kết luận hội nghị, tiếp thu các ý kiến được đưa ra, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh lại một số nội dung, đặc biệt cần nhanh chóng thành lập bộ máy UBKT các cấp cơ sở. Đồng thời, Phó Chủ tịch kiến nghị, BCH chỉ đạo các cấp ban hành quy chế triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng như có cơ chế kiểm tra các chương trình MTQG và các chương trình đang thực hiện; Tiếp tục nghiên cứu quy trình, cách thức đi kiểm tra; rà soát, phối hợp với các ban trong cơ quan TW Hội để tổng hợp các nội dung kiểm tra; rà soát quy chế chi tiêu nội bộ. Đặc biệt, Phó Chủ tịch đề nghị UBKT hoàn chỉnh phương hướng trong báo cáo, đưa ra các giải pháp phù hợp và có những nhận định, đánh giá thực chất; nhắc nhở các tỉnh thành về những thiếu sót, tránh lặp lại các lỗi đã mắc phải.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video