Xây dựng tiêu chí “Văn hóa, trách nhiệm cộng đồng” trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã

19/06/2024
Sáng 19/6, tại thành phố Sầm Sơn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo xây dựng tiêu chí “Mỗi hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức kinh tế tập thể văn hóa, trách nhiệm cộng đồng”.
Đại diện Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội thảo

Tham gia hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và cán bộ Hội chủ chốt các huyện, quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác đã được đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, làm rõ một số nội dung về xây dựng các tiêu chí trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ sở lý luận, sự cần thiết, một số nguyên tắc trong xây dựng các tiêu chí “văn hóa”, “trách nhiệm cộng đồng” đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các giải pháp để xây dựng, thực hiện các tiêu chí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý mà các cấp Hội hỗ trợ thành lập.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Trong đó có nhiệm vụ thí điểm sáng kiến “Mỗi hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức kinh tế tập thể văn hóa, trách nhiệm cộng đồng”.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 361 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý, gồm các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết.

Báo Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video