Chi tiết văn bản

Thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thuộc TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Video