Đắk Lắk: Phụ nữ buôn Tơng Sinh cải tạo đất vườn vươn lên giảm nghèo

17/05/2024
Nhờ thực hiện Cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số" (DTTS), đời sống, tư tưởng hội viên, phụ nữ buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã có nhiều thay đổi tích cực.
Nhờ nguồn vốn vay ủy thác, chị H'Vin Niê, buôn Tơng Sinh đã phát triển mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đánh giá sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ DTTS", Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Đar H’Cir Mlô khẳng định, Cuộc vận động đã mang lại ý nghĩa thiết thực, tạo sự ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng đến các hộ gia đình phụ nữ DTTS nghèo tại buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar.

Chi hội buôn Tơng Sinh hiện có 6 tổ hội với 253 hội viên. Trong đó, hội viên người DTTS là 204 chị, hội viên theo tôn giáo là 100 chị.

Thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên về triển khai Cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ DTTS", năm 2020, chi hội phụ nữ buôn Tơng Sinh đã tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đến các hộ gia đình là phụ nữ DTTS. Đội ngũ cán bộ Hội nòng cốt, các cộng tác viên, tuyên truyền viên là người DTTS có am hiểu về phong tục, tập quán, có kiến thức, kỹ năng đã đến từng hộ gia đình phụ nữ DTTS để giải thích, thuyết phục, động viên các thành viên tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.