Các cấp Hội LHPN tỉnh Sơn La tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ

14/06/2022
- Hội LHPN tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII cho 150 cán bộ Hội cơ sở
- Hội LHPN huyện Mường La bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế
- Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bí đao xanh

- Hội LHPN tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII cho 150 cán bộ Hội cơ sở

Hội LHPN tỉnh Sơn La vừa tổ chức 02 Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, lần thứ XIII cho 150 Chủ tịch, Phó chủ tịch của Hội LHPN cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong chương trình học tập 4 ngày, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu về nội dung 7 chuyên đề trọng tâm gồm: (1) Tổng quan về Nghị quyết Đại Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; (2) Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; (3) Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; (4) Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; (5) Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới; (6) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả; (7) Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Các học viên cũng có thời gian để trao đổi thảo luận, chia sẻ về các nội dung cơ bản của các nhiệm vụ trong 7 chuyên đề nêu trên, làm rõ những điểm mới của các nhiệm vụ.

Qua hội nghị tập huấn, cán bộ Hội cơ sở nắm vững các nội dung trong Nghị quyết để xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào, cuộc vận động, các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội tại cơ sở trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII.

- Hội LHPN huyện Mường La bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế

Hội LHPN huyện Mường La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế" cho 46 chị là Phó chủ tịch Hội LHPN xã, chi hội trưởng các chi hội trên địa bàn huyện.

Các chị nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học

Các học viên đã được học tập và nghiên cứu về: quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; hội nhập kinh tế quốc tế; hội nhập quốc tế về văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; hội nhập quốc tế về an ninh - quốc phòng; Đồng thời thảo luận, trao đổi các vấn đề mới trong hội nhập quốc tế và cùng xây dựng, kiến nghị một số giải pháp về hội nhập cho phụ nữ phù hợp với đặc điểm của địa phương.

- Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bí đao xanh

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí đao cho 20 người là gia đình hội viên chi hội phụ nữ bản Muôn, xã Mường Sại.

Hội LHPN Quỳnh Nhai triển khai tập huấn trồng bí đao xanh tại xã Mường Sại

Thông qua chương trình, người dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc bí đao; tìm hiểu về một số giống bí đao đang được trồng phổ biến hiện nay như Fuji 868; Thiên thanh 5, bí xanh số 1, số 2, bí xanh Tre Việt... và hướng dẫn cách chọn giống, ươm cây con, cách làm đất, thời vụ gieo trồng, phân bón, thu hoạch và cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho bí đao…

Đây là lớp tập huấn nằm trong kế hoạch triển khai Quyết định số 939 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Theo đó, đợt này bản Muôn xã Mường Sại có 10 hộ với 20 thành viên đăng ký tham gia với quy mô của dự án 10.000m2; tổng kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng. Trong đó, hội LHPN tỉnh hỗ trợ cho vay không lãi mỗi hộ 15 đến 20 triệu đồng để người dân mua giống, chi phí vật tư, kiểm tra quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, xoay vòng phát triển và nhân rộng mô hình cho vay để phát triển kinh tế. Việc triển khai hiệu quả mô hình sẽ góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác; đồng thời, thay đổi nhận thức của người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa giống cây có năng suất, chất lượng cao vào đồng ruộng, giúp người dân cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới.                                             

Cà Thị Dung; HPN Mường La; Văn Thiệu - Lò Thảo (Hội PN huyện Quỳnh Nhai)

Video