Các cấp Hội phụ nữ Yên Bái tích cực nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

18/07/2022
Để góp phần cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, những năm gần đây, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Qua đó, giúp phụ nữ thoát nghèo, tạo cơ hội và khả năng tiếp cận cũng như đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người và có cơ hội được tự chủ về kinh tế.
Ra mắt Hợp tác xã do nữ làm chủ tại huyện Trấn Yên

Trong năm 2022, Hội LHPN các cấp tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo các cơ sở Hội nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các mô hình HTX, THT, doanh nghiệp do nữ tham gia quản lý thông qua việc rà soát đánh giá các mô hình, đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới 55 THT với 196 thành viên nữ, 4 HTX với 33 thành viên nữ và 3 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tổ chức 95 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; đào tạo, nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, quản lý sử dụng nguồn vốn cho phụ nữ; hỗ trợ 124 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hiện tại, toàn tỉnh có 178/226 cán bộ Hội LHPN các cấp được đào tạo về tài chính toàn diện, giáo dục tài chính và tiết kiệm.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, Hội LHPN các cấp còn phối hợp tổ chức 6 lớp dạy nghề cho 227 hội viên phụ nữ, trong đó có 202 lao động nữ đã có việc làm sau đào tạo; phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động giúp 423 hội viên phụ nữ có công việc ổn định; vận động các nguồn lực triển khai các hoạt động giúp đỡ 1.726 hộ hội viên nghèo và cận nghèo; hỗ trợ các gia đình hội viên mô hình sinh kế trồng rừng, chăn nuôi gia cầm, baba và tổ chức cho các nhóm trưởng nhóm nòng cốt Dự án “Sinh kế và dinh dưỡng xã Ngòi A” do tổ chức SPIR tài trợ tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi bò tại Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ, huyện Ba Vì.

Đặc biệt, trong thời gian qua, để hỗ trợ các hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến hết tháng 5/2022, tổng nguồn vốn dư nợ hai Ngân hàng của các cấp Hội là trên 1.488 tỷ đồng cho 28.252 hộ hội viên vay. Ngoài ra, các cấp Hội LHPN còn có 634 chi, tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm hiệu quả với tổng số tiền tiết kiệm trên 24,5 tỷ đồng để chủ động nguồn vốn hỗ trợ 5.216 chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, marketing; nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý; tư vấn, hỗ trợ chị em có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận tính dụng; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia có hiệu quả các chương trình tiết kiệm, tín dụng tại cơ sở; tham gia các hoạt động Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức…

Thanh Khiết

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả