Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác thông qua Hội Phụ nữ xã Hóa Hợp

04/12/2022
Hội Liên hiệp Phụ nữ (HPN) xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa là một trong những đơn vị nhận ủy thác quản lý nguồn vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong những năm qua tổ chức hội đã không ngừng tích cực phối hợp với NHCSXH huyện để đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.
Mô hình vay vốn trồng bưởi phát huy tốt hiệu quả của hội viên phụ nữ xã Hóa Hợp

Tổ chức hội được Ban chỉ đạo giảm nghèo xã giao tham mưu chỉ đạo thành lập và quản lý 7 Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) thực hiện Hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH. Trong thời qua, HPN xã đã tích cực phối hợp với NHCSXH huyện đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đến nay tổ chức hội đã quản lý 9 chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn quản lý là 14.420 triệu đồng, với 270 hội viên vay vốn. Các chương trình tín dụng quản lý có dư nợ cao như: cho vay hộ cận nghèo 4.400 triệu đồng với 90 hộ vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 5.520 triệu đồng với 97 hộ vay vốn; có 27 lao động vay vốn số tiền 1.055 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.455 triệu đồng với 188 công trình được xây dựng, còn lại là các chương trình tín dụng khác. 

Bên cạnh công tác phối hợp giải ngân nguồn vốn đến các hội viên phụ nữ thì công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, đặc biệt là giám sát tổ viên trong quá trình sử dụng vốn vay cũng được cấp hội tích cực chủ động thực hiện, đảm bảo tổ viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả và chấp hành trả nợ, trả lãi đầy đủ cho nhà nước. Công tác vận động các tầng lớp hội viên, tổ viên vay vốn thực hiện gửi tiền gửi tiết kiệm cũng được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, đến nay tổng số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 265 triệu đồng, bình quân mỗi Tổ quản lý 37,8 triệu đồng, bình quân mỗi tổ viên có số dư tiền gửi 1 triệu đồng/hộ.

Từ nguồn vốn vay ủy thác đã hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt là các hội viên phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số biết vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế để thoát khỏi đói nghèo.

 

Website Hội liên hiệp phụ nữ Quảng Bình

Video