Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và giúp phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả

12/01/2023
Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ đã có những hoạt động giúp phụ nữ và các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các thành viên vay vốn từ NHCSXH.
Bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị giao ban Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022

Là một trong 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ NHCSXH, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hoạt động ủy thác, tín chấp các ngân hàng và hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế

Trong năm 2022, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo Hội LHPN 63 tỉnh, thành tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác góp phần đẩy mạnh thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trong hệ thống Hội; chỉ đạo rà soát một số hoạt động phối hợp và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động ủy thác với NHCSXH trong thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. 

Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với NHCSXH tham gia, tổ chức Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH năm 2022, trong đó đặc biệt chỉ đạo Hội LHPN 10 tỉnh/thành Hội, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng nơi đăng cai tổ chức Hội thi cấp khu vực và toàn quốc chủ động phối hợp với NHCSXH cùng cấp và các đoàn thể để triển khai, tổ chức thành công Hội thi.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022 do NHCSXH tổ chức ngày 11/01/2023 tại Hà Nội

Tại cấp địa phương, Hội LHPN các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định của NHCSXH, của Hội trong hoạt động ủy thác đến hội viên và nhân dân thông qua tài liệu, các buổi sinh hoạt chi hội, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); qua đài truyền thanh cơ sở....

Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức 43.706 cuộc với gần 2 triệu lượt người dự; 16.807 tin, bài về hoạt động ủy thác với NHCSXH, các gương điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm truyền thông của Hội, trong đó, cấp Trung ương đã có trên 300 tin, bài.

Trong năm, có 63/63 Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với NHCSXH tổ chức 5.485 lớp tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải ngân, quản lý nguồn vốn; hướng dẫn các thủ tục, quy định mới trong hoạt động ủy thác cho 135.196 cán bộ Hội và Ban quản lý Tổ TK&VV. 

Trong đó, cấp Trung ương, đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh tại miền Bắc (Thái Nguyên), miền Trung (Quảng Bình) và miền Nam (Hậu Giang) với sự tham gia của 185 học viên; tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác gắn với hoạt động giảm nghèo cho cán bộ Hội LHPN cấp xã tại 5 tỉnh Hậu Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ và Quảng Bình với 450 học viên tham dự. Đồng thời, để giúp phụ nữ và các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, các cấp Hội đã tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong đó có các thành viên vay vốn từ NHCSXH.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nâng cao hoạt động kiểm tra giám sát

Tại Hội nghị giao ban Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết: Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được quan tâm, chú trọng tổ chức, thực hiện trong các cấp Hội. Đặc biệt, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với NHCSXH thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW tại 08 tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Nam Định, Thái Bình, Bắc Kạn, Hậu Giang. Sau khi hoàn thành chương trình công tác, Hội LHPN đã chỉ đạo các đơn vị cấp tỉnh, huyện về việc tăng cường phối hợp với NHCSXH thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị số 40-CT/TW.

Năm 2022, 100% Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Văn bản thỏa thuận số 11789. Trong đó: cấp Trung ương tổ chức kiểm tra, giám sát tại 16 tỉnh; cấp tỉnh kiểm tra tại 100% đơn vị cấp huyện, 1.195 xã, 5.677 tổ và 64.352 thành viên. Cấp huyện kiểm tra tại 100% xã, 24.925 tổ và 167.222 thành viên; cấp xã kiểm tra 100% tổ TK&VV và 2.196.564 thành viên. Qua kiểm tra, việc quản lý nguồn vốn tại các cấp Hội cơ bản tốt, thực hiện đúng theo Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác ký với NHCSXH cùng cấp, các phát hiện sau kiểm tra được rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cấp Hội chủ động, phối hợp với NHCSXH có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hương Giang cũng thông tin về Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án)  vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký phê duyệt theo quyết định số 01/Qđ-TTg, ngày 3/1/2023. Đề án có mục tiêu tổng quát là: Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 

Các mục tiêu, nội dung trong đề án phù hợp với sự thay đổi, hướng phát triển cho vay vốn của NHCSXH thông qua hoạt động hỗ trợ phát triển các mô hình theo chuỗi. Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế TƯ Hội LHPN Việt Nam hy vọng NHCSXH sẽ tạo cơ chế, Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay, hỗ trợ chị em nâng cao quyền năng kinh tế và giúp phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả.  

https://phunuvietnam.vn/

Video