Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế

03/12/2022
Xác định “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường” là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò quan trọng, là đòn bẩy cho việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội khác, Hội LHPN thị trấn Chờ (Yên Phong) tích cực đẩy mạnh các hoạt động để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.
Mô hình trồng dưa lưới của chị Nghiêm Thị Lương (chi hội Nghiêm Xá, thị trấn Chờ) mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nằm ở trung tâm huyện, tiếp giáp với Khu công nghiệp Yên Phong, và Khu công nghiệp đa nghề Đông Thọ, thị trấn Chờ đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. Nắm bắt xu thế, Hội LHPN thị trấn Chờ đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đến từng cơ sở, như: Giúp nhau bằng ngày công lao động, cây con giống, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất, nguyên vật liệu; liên doanh, liên kết để tiêu thụ sản phẩm tại chỗ được triểu khai hiệu quả.

Hội LHPN chủ động tín chấp giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, toàn thị trấn có 36 tổ vay vốn, quản lý tổng số tiền 33 tỷ đồng cho 1634 hội viên vay; 1554 cán bộ, hội viên ở các tổ vay vốn đã tham gia tiết kiệm với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng. Có vốn, có kinh nghiệm, chị em tập trung đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập... Không chỉ khai thác các nguồn vốn giúp các đối tượng chính sách và phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao KHKT, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đưa giống mới vào đồng ruộng, giới thiệu việc làm, giúp chị em phụ nữ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó đặc biệt quan tâm, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế gia đình; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá trình hỗ trợ phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Đến nay, Hội LHPN thị trấn Chờ thành lập được 2 mô hình: Hợp tác xã Đoàn Kết và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Nghiêm Xá thu hút hơn 600 chị em tham gia; giúp được 12 chị có nhu cầu khởi nghiệp được tập huấn kiến thức và được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Nhiều mô hình làm kinh tế giỏi như: chị Nghiêm Thị Lương, chị Nghiêm Thị Thành (chi hội Nghiêm Xá), chị Nguyễn Thị Thơ (chi hội Trác Bút), chị Nguyễn Thị Nhuần (chị hội Trung Bạn), chị Nguyễn Thị Lan (chi hội Phú Mẫn)... Các chị đã tự tin lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, người xây dựng nhà màn, nhà lưới, trồng nấm, măng tây, nghệ, rau sạch, dưa lưới; người chọn chăn nuôi gà, vịt, lợn, xây dựng lò ấp trứng… cho thu lãi từ 150-200 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho từ 7 đến 10 lao động với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, hỗ trợ 100% hộ nghèo, cận nghèo; giúp được 15 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Đặc biệt chị em phụ nữ thị trấn Chờ đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, gìn giữ thương hiệu OCOP của "Bánh tẻ làng Chờ", thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Hội LHPN thị trấn quan tâm, thực hiện thông qua các hành động cụ thể: Thực hiện sản xuất sạch, tiêu dùng sạch; thực hiện an toàn hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đảm bảo bảo vệ sức khỏe người lao động. Hội nhân rộng các mô hình tham gia bảo vệ môi trường như: Đoạn đường do phụ nữ tự quản, phong trào "Ngày chủ nhật xanh" định kỳ theo tháng; trồng và chăm sóc các đoạn đường cây, đường hoa phụ nữ; phân loại rác tại hộ gia đình và ứng dụng chế phẩm IMO vào xử lý rác hữu cơ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào "Phụ nữ Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới", "Chống rác thải nhựa" cũng như thực hiện hiệu quả Đề án "Phát động phong trào làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm huyện Yên Phong, giai đoạn 2019-2021".

Hội LHPN thị trấn Chờ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ; hỗ trợ tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả