Hoạt động tập huấn

25/09/2023
- Gia Lai:
- Bình Định: Tập huấn nâng cao năng lực vận hành Tổ truyền thông cộng đồng
- Tuyên Quang: Tập huấn kiến thức kỹ năng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm trên ứng dụng thương mại

- Gia Lai:

Trên 1 nghìn già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng… được nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho 150 cán bộ thôn, làng, người có uy tín trong cộng đồng, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên phụ nữ tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa.

Tham gia chương trình tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trao đổi: Một số nội dung cơ bản về giới; giới thiệu một số vấn đề giới của vùng đồng bào DTTS; lồng ghép giới; truyền thông về bình đẳng giới; thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; nguyên tắc khi huy động sự tham gia của nam giới và một số mô hình. Các học viên đã tích cực thảo luận, thực hành lồng ghép giới trong truyền thông và các hoạt động cộng đồng; thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới ở vùng DTTS. Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho 1.050 cán bộ thôn, làng, người có uy tín trong cộng đồng, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên phụ nữ tại các xã triển khai Dự án 8 thuộc các huyện: Kbang, Chư Prông, Đak Đoa, Đức Cơ, Mang Yang, Chư Pưh, Kông Chro trong tháng 9/2023.

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn

Lớp truyền thông, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn gắn với khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội” giai đoạn 2021 - 2026 và “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức cho 85 chị là chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt tại huyện Chư Sê.

Các học viên được truyền thông kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong gia đình, xã hội và trong hoạt động Hội; hướng dẫn kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trên môi trường mạng. Qua đó giúp đội ngũ chi hội trưởng, hội viên nòng cốt nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động; tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động Hội; kết nối, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ sử dụng công nghệ thông minh để tiếp cận thông tin, kiến thức bổ ích theo nhu cầu; kết nối mạng an toàn. Đây cũng là hoạt động tiền đề để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức 04 lớp cho 340 chị là Chi hội trưởng, hội viên nòng cốt tại các huyện: Phú Thiện, Krông Pa, Kong Chro, Chư Păh trong tháng 9/2023.

- Bình Định: Tập huấn nâng cao năng lực vận hành Tổ truyền thông cộng đồng

Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn nâng cao năng lực vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN 5 huyện triển khai thực hiện Dự án 8 và thành viên 4 Tổ truyền thông cộng đồng tại xã điểm của tỉnh.

Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, chương trình tập huấn nhằm tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn một số kỹ năng truyền thông cơ bản; kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới; kỹ năng viết tin/bài trên mạng xã hội; xây dựng thông điệp truyền thông; định hướng hình thức/nội dung tuyên truyền vận hành tổ truyền thông cộng đồng; hướng dẫn sử dụng sổ tay, lập kế hoạch truyền thông...

Trong quá trình tập huấn các học viên đã thảo luận nhóm nhỏ rất sôi nổi, cử đại diện nhóm thuyết trình và thực hành các kỹ năng truyền thông để góp phần giúp các thành viên của tổ truyền thông cộng đồng có được kỹ năng và duy trì hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng đạt hiệu quả.

- Tuyên Quang: Tập huấn kiến thức kỹ năng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm trên ứng dụng thương mại

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bán hàng thông qua các gian hàng trên sàn thương mại điện tử; ứng dụng 4.0 trong sản xuất hàng hóa và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa cho 29 thành viên nhóm thêu dệt thổ cẩm xã Minh Quang, huyện Lâm Bình và xã Yên Hoa, huyện Na Hang.

Tại buổi tập huấn các thành viên được cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các kỹ năng giới thiệu, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử... Bên cạnh đó, còn được hướng dẫn quản trị hiệu quả gian hàng; tạo tài khoản tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn quy trình, cách khởi tạo gian hàng, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng phát sinh; hướng dẫn cách chụp ảnh, quay clip, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức đóng gói, vận chuyển sản phẩm… Đặc biệt các thành viên tham gia lớp tập huấn là các chị, em phụ nữ người dân tộc thiểu số được tiếp cận ứng dụng thông tin và đưa các sản phẩm từ chính đôi bàn tay khéo léo thêu dệt các sản phẩm thổ cẩm giới thiệu với du khách gần xa trên sàn thương mại điện tử.

Btc Gia Lai, VP Bình Định, Phương Thảo

Video