Hội LHPN Quảng Bình đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

21/11/2021
Xác định “Đầu tư các nguồn lực thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng” là nhiệm vụ trong tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo, tập trung đồng bộ các nguồn lực, kết nối để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Các điển hình phụ nữ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình

Điểm nổi bật là các cấp Hội đã tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Cùng với các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng mô hình “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh”, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ nữ doanh nhân, tổ chức Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” và các diễn đàn để kết nối, hỗ trợ hiện thực hóa 73 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ. Hội LHPN tỉnh cũng xây dựng 02 mô hình điểm “Kinh doanh dịch vụ du lịch văn hóa, văn minh”; vận động, hỗ trợ phụ nữ mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng 15 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, hỗ trợ 245 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, nâng tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ lên 25% trên tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tham gia tích cực vào Chương trình phát triển kinh tế tập thể của tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ thiết bị sản xuất, giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong giai đoạn 2016 - 2021, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ thành lập mới 37 hợp tác xã, 48 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, cây dược liệu, tăng 32 hợp tác xã so với kế hoạch. Hoạt động khai thác và quản lý các nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được mở rộng về quy mô, chuyên nghiệp và chất lượng. Tổng dư nợ các nguồn vốn do các cấp Hội quản lý trên 1.600 tỷ đồng hỗ trợ trên 32.000 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ hoàn trả đạt 99,94%. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh cũng đã tăng trưởng 150% nguồn vốn, nâng cao năng lực, đa dạng các sản phẩm tín dụng, cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, giải quyết việc làm và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

Cùng với đó, các cấp Hội cũng triển khai có hiệu quả hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; hỗ trợ vốn tín dụng, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững; tập huấn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trao sinh kế bền vững, đồng thời xây dựng mới 1.407 mô hình kinh tế gắn kết với Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Hiện nay, toàn tỉnh có 3.005 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó 32 mô hình chuyển đổi nghề cho phụ nữ các xã vùng có đạo, ven biển, cửa sông bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, các cấp Hội đã giúp 80,2% hộ phụ nữ nghèo và 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 938 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,9%.

Bên cạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội cũng tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020”; phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Nước sạch - Vệ sinh môi trường... Đặc biệt, nhiều sáng kiến, ý tưởng, mô hình hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và phân bổ nguồn lực để thực hiện, nhân rộng. Hội LHPN tỉnh xây dựng, đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2022”; Hội LHPN cấp huyện và cơ sở xây dựng, thực hiện có hiệu quả các Đề án “Hạn chế rác thải trên sông Kiến Giang”, “Hố rác cây xanh và phân loại rác tại nguồn”... Các mô hình, sáng kiến về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm như: Mỗi gia đình mỗi hố rác hữu cơ, thùng rác hộ gia đình”, “Đường hoa từ rác thải nhựa”, “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”... được phụ nữ toàn tỉnh hưởng ứng. Cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành hạt nhân tích cực trong vận động thực hiện vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Trong 05 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng 39.437 nhà tiêu hợp vệ sinh, 235.271 thùng rác hộ gia đình; trồng trên 5.000 cây xanh hưởng ứng Chương trình trồng mới 01 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; phấn đấu có 90% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện văn hóa du lịch; Hội LHPN tỉnh xây dựng 02 mô hình điểm phụ nữ kinh doanh dịch vụ du lịch văn hóa, văn minh; mỗi huyện/thị/thành Hội hỗ trợ xây dựng ít nhất 02 sản phẩm du lịch mang thương hiệu Quảng Bình. Bên cạnh đó, hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 80% hộ phụ nữ nghèo, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có ít nhất 01 - 02 hộ được giúp thoát nghèo; mỗi huyện/thị/thành phố vận động xây dựng ít nhất 02 Mái ấm tình thương; toàn tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực cho 100 phụ nữ là chủ doanh nghiệp/quản lý hợp tác xã/chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ thành lập mới 02 hợp tác xã/doanh nghiệp có phụ nữ tham gia quản lý; xây dựng 100 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả.

Ngoài ra, hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, công trình cây xanh… góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

quangbinh.gov.vn

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả