Hội LHPN tỉnh Bắc Giang lan tỏa phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

30/05/2023
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tích cực lan tỏa, thúc đẩy, hỗ trợ hội viên, phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
Phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tích cực lan tỏa, thúc đẩy, hỗ trợ hội viên, phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao thu nhập

Để tạo sự lan tỏa và khuyến khích hội viên phụ nữ mạnh dạn tự tin khởi nghiệp, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; các kiến thức về khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia các cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp do trung ương và tỉnh tổ chức; phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương…

Hướng dẫn các cơ sở Hội rà soát, nắm danh sách hội viên có ý tưởng khởi nghiệp, nhu cầu hỗ trợ để tổ chức các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến, kết nối, tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp với các ngành liên quan, các ngân hàng huy động vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, giới thiệu việc làm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình phụ nữ tham gia phát triển kinh tế...

Bằng nhiều hình thức, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ 1.389 phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp thành công (trong đó 1.057 chị được hỗ trợ vay 53,244 tỷ đồng từ các Ngân hàng, 619 chị được hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, 1.012 chị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, 23 chị hỗ trợ xây dựng thương hiệu/tem truy xuất/nhãn hiệu hàng hóa); hỗ trợ thành lập 17 HTX, 56 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ làm chủ... góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra.

Từ những kết quả đạt được, để tiếp tục lan tỏa phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, cũng như thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục triển khai, thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tham mưu triển khai thực hiện Đề án; phát huy hiệu quả hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên của Hội phụ nữ tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, nhân rộng các điển hình tích cực, cách làm hay mang lại hiệu quả cao; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Nguyễn Thị Hiền

Video