Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Trao 500 triệu đồng con giống cho các mô hình THT theo chuỗi giá trị vệ sinh an toàn thực phẩm

12/07/2021
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức ra mắt và trao con giống cho 6 mô hình Tổ hợp tác (THT) theo Chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.
Hội LHPN tỉnh trao lợn giống cho THT chăn nuôi lợn nái sinh sản do phụ nữ làm chủ thôn Làng Gió, xã Bình Lương (huyện Như Xuân)

Trong đó gồm: 3 THT về trồng trọt (THT trồng cây ăn quả có múi do phụ nữ làm chủ xã Cao Ngọc - huyện Ngọc Lặc), THT sản xuất củ quả an toàn do phụ nữ làm chủ thôn Quảng Bình, xã Hà Long (huyện Hà Trung), THT sản xuất rau an toàn do phụ nữ làm chủ tại thôn Yên Trường, xã Đông Yên (huyện Đông Sơn) và 3 THT về chăn nuôi là THT chăn nuôi lợn nái sinh sản do phụ nữ làm chủ thôn Làng Gió, xã Bình Lương (huyện Như Xuân), THT nuôi gà ri do phụ  nữ làm chủ xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân), THT dịch vụ chăn nuôi dê sinh sản do phụ nữ làm chủ khu phố Nghèo, thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa).

Các hộ gia đình tham gia đã cam kết đối ứng để thực hiện mô hình và đảm bảo các điều kiện về chi phí phân bón, thức ăn, chuồng trại, thuốc thú y, các chi phí khác trong trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi.

Xây dựng mô hình THT theo Chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm là rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi tại địa phương. Đây là cơ hội tốt để phụ nữ và nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, giảm được chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, đảm bảo sức khoẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững.

Cùng với việc trao con giống, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi cho các hộ gia đình, nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn chất lượng của sản phẩm, đảm bảo lợi ích hoạt động của Tổ hợp tác và các thành viên tham gia. Qua đó có định hướng phát triển và nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.

VP Thanh Hóa

Video