Hội viên phụ nữ hỏi- Hội trả lời

25/01/2021
Câu hỏi: Tôi đang vay tín dụng ngân hàng, mẹ tôi vay bên Hội LHPN được không?

Trả lời:

Do câu hỏi của bạn đọc không rõ thông tin về việc vay vốn tại Ngân hàng nào và mẹ bạn vay bên Hội phụ nữ là chương trình gì, gia đình bạn thuộc đối tượng chính sách hay không nên khó để giải đáp cụ thể cho thắc mắc của bạn.

Tuy nhiên, để có thêm thông tin về nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Theo Điều 5 của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội LHPN và các tổ chức Chính trị xã hội thực hiện hoạt động ủy thác cho vay với Ngân hàng CSXH do vậy có thể tín chấp cho các đối tượng được vay vốn từ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác nhau với mục đích cho vay của từng chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Vì vậy, một hộ gia đình cùng một lúc có thể được vay vốn một số chương trình tín dụng ưu đãi khác nhau, tức là có thể vừa được vay vốn giải quyết việc làm, vừa được vay vốn NS&VSMTNT… nếu hộ gia đình đáp ứng được điều kiện vay vốn của từng chương trình tín dụng.

Nếu bạn và mẹ bạn đều trong cùng một hộ và là hộ nghèo hoặc đối tượng chính sách khác thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi thì đối chiếu với các điều kiện vay vốn của từng chương trình đều có thể đề xuất để được vay vốn. Tuy nhiên, trong cùng một hộ không được vay chung 01 chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết hơn bạn liên hệ với Hội LHPN xã nơi bạn sinh sống để được giải đáp và hướng dẫn.

Ban KT TW Hội

Video