Kon Tum: Hội LHPN xã Đăk Dục giúp nhau thoát nghèo bền vững

09/10/2021
Để đồng hành cùng hội viên phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho phụ nữ trong xã gắn với giới thiệu, tạo việc làm cho lao động nữ.
Chị Y Chon và chị em HTX Dục Nông ủ men lá với nếp cẩm trước khi cho vào ghè

Chị Y Chon - Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục cho biết: Là xã biên giới, Đăk Dục có 9 thôn/làng, với 1.450 hộ, đa số là dân tộc thiểu số (1.275 hộ). Toàn xã  còn 48 hộ nghèo, đa số là phụ nữ là chủ hộ. Với vai trò trách nhiệm của mình, tôi luôn xác định việc hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hội LHPN xã Đăk Dục đã  phối hợp với các cơ quan chức năng mở 04 lớp dạy nghề về "Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê", “Kỹ thuật cạo mủ cao su”, "Nuôi bò sinh sản”, "Kỹ thuật chăn nuôi lợn” cho 272 lao động nữ, sau đào tạo đa số chị em có việc làm.

Nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả của mô hình thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục đã hỗ trợ mỗi mô hình 01 triệu đồng cho hội viên phụ nữ thôn Dục Nhầy 3 và thôn Nông Kon, để cải tạo vườn tạp, kết hợp với đưa các loại giống như gà, heo đen... vào nuôi để cung cấp phân chuồng cho vườn rau.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn chủ động phối hợp, đưa sản phẩm nông sản của địa phương tham gia “Hội chợ huyện Ngọc Hồi”, tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp tại tỉnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay đã có 02 sản phẩm là thịt heo gác bếp, rượu ghè men lá đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Các hoạt động này đã góp phần làm cầu nối, tạo sự liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Hội LHPN xã Y Chon và sản phẩm thịt heo gác bếp, rượu ghè men lá đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh

Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN xã đã khảo sát, tham gia tập huấn và đề xuất hỗ trợ khuyến công cho 05  mô hình phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh như: Mô hình “Trồng lúa sạch” tại chi hội Chả Nhầy, mô hình “Nuôi heo địa phương”  tại chi hội thôn Dục Nhầy 2; “Hợp tác xã Dục Nông” tại thôn Đăk Răng; Tổ liên kết “Nuôi heo sọc dưa” và Tổ liên kết “nuôi bò sinh sản” tại làng Phụ nữ DTTS nông thôn mới Đăk Răng....

Riêng đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm, Hội LHPN xã đã hướng dẫn các chi hội trưởng rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội phân công giúp đỡ và đỡ đầu có địa chỉ 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó giao chỉ tiêu cho các chi hội đỡ đầu thoát nghèo 9 hộ với các hình thức như nhận uỷ thác vay vốn, tập huấn kiến thức, hỗ trợ con giống, ngày công.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay tổng dư nợ do Hội quản lý với NHCSXH là 25 tỷ đồng; 12 tổ tiết kiệm và vay vốn với 571 thành viên, không có nợ quá hạn. Duy trì và phát triển hoạt động tiết kiệm tín dụng tại 9/9 chi hội với 12 nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng, nhiều loại hình tiết kiệm thu hút 562 hội viên tham gia đạt 100%, với số tiền huy động hơn 105 tỷ đồng.Từ đó, giúp chị em có vốn và kiến thức để khởi sự kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ, cùng với sự hỗ trợ của Hội cấp trên, các ban ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đăk Dục, Hội LHPN nữ xã đã vận động và đứng ra thành lập Hợp tác xã Dục Nông tại thôn Đăk Răng với 07 thành viên, tổng vốn trên 5 tỷ đồng. Hiện nay HTX vẫn đang duy trì hoạt động, là nơi kết nối đầu ra cho các mô hình kinh tế cho hội viên phụ nữ và tạo việc làm ổn định cho các thành viên HTX, thu nhập bình quân của HTX 900 triệu đồng/năm.

Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức.

Chị em trong HTX Dục Nông chuẩn bị nguyên liệu làm sản phẩm thịt heo gác bếp

Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, góp vốn xoay vòng tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, phụ nữ hăng hái lao động, phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục Y Chon cho biết: Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã và Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra, thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; huy động sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, khích lệ, lan tỏa tinh thần, hình thành phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ.

Cùng với đó Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có hiệu quả, trong đó chú trọng các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ có nhu cầu, mong muốn khởi sự kinh doanh; kết nối hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ; kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu để truyền cảm hứng, khát vọng vươn lên của những chị em còn chần chừ chưa dám khởi nghiệp.

kontum.gov.vn

Video