Lai Châu: Hội LHPN xã Thèn Sin phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

21/08/2021
Những năm qua, Hội LHPN xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Qua đó, giúp chị em hội viên tự tin, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Từ nguồn vốn vay ủy thác chị Nhung đã đầu tư, mở rộng quán tạp hóa tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Trước đây gia đình chị Lã Thị Nhung bản Đông Phong, xã Thèn Sin rất khó khăn, mặc dù 2 vợ chồng chịu thương chịu khó lao động nhưng thu nhập hàng năm vẫn không đủ trang chải cuộc sống.  Mạnh rạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, năm 2018, bằng tiềm lực của gia đình và số tiền 50 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gia đình chị đã đầu tư mở quán tạp hóa phục vụ bà con trong bản, từ đó kinh tế của gia đình chị trở nên khấm khá hơn với mức thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về hiệu quả kinh tế của gia đình từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Nhung nói: “Ngoài sự nỗ lực của gia đình thì những năm qua được Hội LHPN xã tuyên truyền, động viên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn ủy thác được vay tôi đã mở rộng quy mô kinh doanh thêm nhiều mặt hàng hơn để phục vụ bà con, tăng nhu nhập cho gia đình”.

Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh Hội LHPN xã đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện, làm cầu nối để hội viên phụ nữ tiếp cận và được vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm qua, Hội đã ký uỷ thác với NHCSXH huyện giải ngân 7,1 tỷ đồng cho hàng trăm hộ hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, từ đó nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Hội LHPN xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hội viên, nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay nên đảm bảo vốn được giải ngân đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay. Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi đối với hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã, bà Vàng Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN xã Thèn Sin, cho biết: “Những năm qua, nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhiều hộ hội viên phụ nữ đã thoát nghèo, cuộc sống khá giả. Bên cạnh đó, Hội đã lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội về đối tượng thụ hưởng vốn, mục đích sử dụng vốn, thời hạn vay, trách nhiệm trả nợ, chương trình cho vay mới... Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, rà soát các tổ TK&VV thực hiện bình xét, xét duyệt cho vay công khai, sát đối tượng, mức vay và thời hạn vay phù hợp với từng chương trình, dự án sản xuất kinh doanh của hộ vay. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, không để đọng vốn, đôn đốc thu lãi đúng thời hạn. Có thể nói nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo động lực quan trọng giúp nhiều hội viên phụ nữ trong xã vươn lên trong lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo”.

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động vay vốn, cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về quản lý và điều hành vốn vay. Hội viên phụ nữ nghèo thêm gắn bó với tổ chức Hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, biết quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. Việc sử dụng và quản lý tốt nguồn vốn vay của Hội Phụ nữ xã Thèn Sin đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có tác động mạnh mẽ, thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

laichau.gov.vn

Video