Mở đăng ký hồ sơ tham gia Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, Kết nối đầu tư và Xúc tiến thị trường”

17/11/2021
Được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và tài trợ của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam- Úc (Aus4innovation), Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Ban quản lý Dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” chính thức phát động, mở cổng thông tin đăng ký hồ sơ tham gia Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, Kết nối đầu tư và Xúc tiến thị trường”.
Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, Kết nối đầu tư và Xúc tiến thị trường” dự kiến diễn ra trực tiếp vào ngày 09/12/2021 tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển và trực tuyến qua nền tảng zoom

Đây là chương trình thứ 10 trong Chuỗi sự kiện VCIC Connect do Ban quản lý Dự án VCIC tổ chức kể từ khi phát động từ tháng 6/2020 đến nay với mục đích: Tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ với tiềm năng thương mại hóa được tiếp cận, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với các nhà đầu tư, tổ chức/quỹ tài chính; Chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nâng cao năng lực về chuyển giao công nghệ, kết nối và thu hút đầu tư, xúc tiến thị trường cho các tổ chức, cá nhân.

Chương trình diễn ra dành cho các đối tượng:

1. Tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa, có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao công nghệ, đối tác đầu tư và xúc tiến thị trường.

2. Nhà đầu tư, quỹ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa.

3. Các tổ chức, cá nhân tài trợ cho chương trình.

4. Các hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học.

Thông qua Chương trình, dự kiến sẽ hỗ trợ kết nối đầu tư được cho ít nhất 10 công nghệ/dự án có tiềm năng thương mại hóa, trong đó ít nhất 03 dự án/công nghệ được nhà đầu tư lựa chọn để thực hiện các thủ tục tiếp nhận đầu tư; tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ năng thuyết trình trước nhà đầu tư, xây dựng bản chào công nghệ/dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm truyền thông cho ít nhất 10 tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ tiềm năng.

 * Để thực hiện đăng ký tham gia Chương trình xin vui lòng truy cập tại:

https://forms.gle/4LFzoVT4yJu8SkLp6

Thời gian đăng ký tham gia Chương trình: đến 17h00 ngày 25/11/2021

* Thông tin chi tiết của Chương trình vui lòng xem tại: Hướng dẫn đăng ký tham gia

Chương trình dự kiến t chc theo hình thc trc tiếp kết hp trc tuyến trên nn tng zoom vào ngày 09/12/2021 ti Trung tâm Ph n và phát trin 20 Thy Khuê, Tây H, Hà Ni

 

Thông tin liên hệ:

1) Ban quản lý dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sapphire, 163 Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại: 0243 853 3333

Email: connect@vietnamcic.org / Website: www.vietnamcic.org

Đầu mối liên hệ:

Bà Mai Thị Thu Trang - Chuyên gia truyền thông VCIC

ĐT: +84 968163996

2) Hội LHPN Việt Nam (VWU)

Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: 02439720249

Email: hotrophunukhoinghiep.bkt@gmail.com / Website: www.hoilhpn.org.vn

Đầu mối liên hệ:

Bà Nguyễn Tam Điệp – Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế

Điện thoại: 0936329089

Email: diepnguyen2610@gmail.com

 

Minh Trang

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả