Nhiều khối nữ tiêu biểu sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

05/04/2024
Đây là thông tin được cung cấp tại buổi kiểm tra hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự kiện do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng chủ trì, diễn ra ngày 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia số 4.
Đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có sự tham gia của các khối nữ tiêu biểu.

Sau thời gian nỗ lực huấn luyện, đội hình diễu binh, diễu hành đã phấn đấu tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng.

Từng cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng hùng cường; hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kiểm tra các nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức trao thưởng; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm, gồm các lực lượng: Khối nghi trượng, khối diễu binh của Quân đội, dân quân tự vệ; khối diễu binh của Công an, khối quần chúng và các lực lượng khác.

Các đại biểu dự hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất đánh giá, mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phục vụ tốt nhất về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất về điều kiện sân bãi, vật chất trong suốt quá trình huấn luyện, hợp luyện.

Tại buổi hợp luyện lần này, đội hình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các khối nữ tiêu biểu như: Khối nữ quân nhạc; khối nữ sĩ quan quân y; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc; khối nữ du kích miền Nam; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của các khối nữ tiêu biểu trong buổi hợp luyện lần này: 

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Khối nữ du kích miền Nam

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Khối nữ quân nhân

Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

https://phunuvietnam.vn/

Video