Nhiều phụ nữ làng nghề trở thành nghệ nhân, thợ giỏi

28/05/2024
Đó là thông tin tại hội thảo với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống" do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức ngày 28-5, tại huyện Chương Mỹ.
Các đại biểu tham quan Cơ sở sản xuất mây tre Hân Hạnh, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá khách quan vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống; nâng cao nhận thức của tổ chức Hội và phụ nữ về bảo tồn, phát triển nghề truyền thống. Trong đó, quan tâm các giải pháp phát triển mô hình phát triển kinh tế tập thể tại khu vực làng nghề, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu.

Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề và hội tụ 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước. Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống; tạo việc làm cho phụ nữ và gia đình.

Nhiều phụ nữ làng nghề đã trở thành nghệ nhân, thợ giỏi. Trong số gần 350 nghệ nhân làng nghề, có 1/13 nữ Nghệ nhân nhân dân, 5/42 nữ Nghệ nhân ưu tú, 50/290 nữ Nghệ nhân Hà Nội.