Phụ nữ Cao Lộc gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

06/09/2021
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại xã Hòa Cư.
Các thành viên của mô hình gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Từ kết quả khảo sát, nắm tình hình đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình, phân loại hộ gia đình hội viên, Hội LHPN xã Hòa Cư đã chọn 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ có vườn hồng không hạt Bảo Lâm, mận cơm (200 cây trở lên) để tham gia mô hình.  

10/10 hộ được lựa chọn đều là dân tộc Tày, Nùng, trong đời sống hàng ngày các chị em thường xuyên mặc trang phục dân tộc truyền thống, đặc biệt các ngày lễ tết, ngày hội văn hóa của đại phương. Chính vì vậy, việc tham gia mô hình rất thuận lợi vì bên cạnh việc hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, các thành viên gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể, các chị duy trì may trang phục dân tộc, 4 khung cửi để dệt khăn tự sử dụng và bán cho chị em ở các xã lân cận, đặc biệt, sản phẩm của các chị còn bán vào tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh dệt cửi, các thành viên mô hình còn duy trì và phát triển các làn điệu hát sli, hát lượn, thường xuyên tập luyện, truyền dạy các làn điệu cho các thế hệ trẻ.

Tham gia mô hình, chị em rất tích cực tham gia hoạt động Hội, hưởng ứng đi đầu trong các phong trào do Hội phát động, vận động hội viên phát quang, quét dọn đường vào nhà văn hóa, chăm sóc hoa, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, tình hình thời sự, hoặc nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. 

Trong đợt dịch Covid-19 đang bùng phát hiện nay, chị em cùng các hội viên trong chi hội Chè Lân tham gia đóng góp ủng phòng chống dịch được số tiền 650.000 đồng; Hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế được thêm 7 hộ mới, giải ngân được 350 triệu đồng, nâng tổng dư nợ do chi hội quản lý lên 927 triệu đồng.

Hoạt động của mô hình phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đã mang lại những kết quả có ý nghĩa thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình gia đình hạnh phúc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội tại địa phương.

                                                 

Ban TG –CSLP Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

Video