Quảng Trị: Hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tích cực tham gia khởi nghiệp hiệu quả

30/06/2022
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ và thanh niên 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông về phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với tổ chức PLAN Quảng Trị tổ chức hội thảo “Giải pháp hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp” cho 60 đại biểu là phụ nữ, thanh niên 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.
UVBCH TW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà phát biểu tại hội thảo

Giai đoạn 2017 – 2021, Hội LHPN tỉnh đã nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; từ các nguồn lực huy động đã tổ chức được 62 lớp tập huấn về kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp, kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, kỹ năng điều hành tổ chức hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, chuỗi giá trị... cho 2.048 phụ nữ mong muốn khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và nữ đang quản lý điều hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cực nhỏ. Phối hợp tổ chức các hội thảo nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng ý tưởng và lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng mềm và sử dụng các kênh kỹ thuật số; tổ chức diễn đàn “Phụ nữ với thành công”, cuộc thi “Xây dựng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”…

Cùng với sự đồng hành của tổ chức Plan, nhiều mô hình, hoạt động được các cấp Hội triển khai đem lại quyền lợi thiết thực về vật chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng DTTS. Mô hình tiết kiệm và vốn vay thôn bản với 7.517 hội viên phụ nữ tham gia là bước đầu thay đổi từ nhận thức đến hành vi của chị em phụ nữ, tạo thói quen thực hành tiết kiệm chi tiêu gia đình đến quản lý tài chính nhóm. Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo phát triển sinh kế cho nhóm hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số”; tập huấn kỹ năng sử dụng mạng internet và kỹ năng viết thông tin quảng bá, giới thiệu sản phẩm... Qua đó góp phần tạo ra những thay đổi trong tư duy và phương pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp; chú trọng xây dựng năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ từ kiến thức, kỹ năng, kết nối các nguồn lực, tiêu thụ sản phẩm, đăng ký thương hiệu, nhằm tạo ra giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất kinh doanh của chị em trong xu thế nền kinh tế số, kinh tế xanh, bền vững. Hoạt động hỗ trợ hướng đến các đối tượng phụ nữ nông thôn, thành thị; quan tâm phụ nữ yếu thế, khuyết tật, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; huy động các nguồn lực từ xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế...

Chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu mong muốn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội LHPN các cấp và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân rộng, tuyên truyền kinh nghiệm những mô hình điểm của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh; thành lập các nhóm, CLB khởi nghiệp; quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị để mở rộng hoạt động mô hình, sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà nhấn mạnh, với vai trò là một tổ chức vận động, hỗ trợ phụ nữ, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ có sự kết nối với các đơn vị liên quan để có chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp, thúc đẩy phụ nữ, thanh niên nói chung và phụ nữ, thanh niên DTTS nói riêng phát triển kinh tế, tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả, cải thiện đời sống gia đình. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế; quan tâm đến phụ nữ khó khăn, phụ nữ khuyết tật, dân tộc thiểu số; tăng cường tổ chức/phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức các phiên chợ/triển lãm giới thiệu sản phẩm của hội viên phụ nữ. Đầu tư, hỗ trợ các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ mới; vận động chủ hộ kinh doanh là phụ nữ tham gia sàn thương mại điện tử nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

 

Huyền Trang

Video