Quảng Trị: Hội LHPN huyện Hải Lăng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

29/07/2021
Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, Hội LHPN huyện Hải Lăng đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện các chương trình trọng tâm của huyện, đạt được những kế quả đáng ghi nhận.
Ngày hội trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và làng nghề do Hội LHPN huyện Hải Lăng tổ chức

Các cấp Hội phụ nữ huyện đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo động lực giúp hội viên phụ nữ tự tin, thay đổi tư duy trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư mở rộng phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật; tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chú trọng nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng gắn với bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động phát triển kinh tế tập thể như tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất; chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Rà soát nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của chị em để có các hoạt động nhằm tiếp sức cho phụ nữ hiện thực hóa được ý tưởng sáng tạo.

Hoạt động đào tạo nghề, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động thông qua việc phối hợp với các đơn vị được triển khai tới nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Trong 5 năm, Hội đã tổ chức 74 lớp dạy nghề, 87 lớp tập huấn, sau đào tạo có 1.351 lao động nữ có việc làm mới và làm nghề cũ có thu nhập cao hơn, đạt 87%; vận động 302 em xuất khẩu lao động sang các nước để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Mô hình tổ hợp tác làm nón của Hội LHPN huyện Hải Lăng

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”, Hội đã chủ động tổ chức 2 cuộc đối thoại “Chính sách hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp và xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế hộ sau sự cố môi trường biển” và “Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện trọng tâm các tiêu chí về nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xuất khẩu lao động, môi trường của địa phương” cho phụ nữ. Tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm của các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết do Hội đầu tư và các sản phẩm do hội viên, phụ nữ sản xuất thông qua việc tổ chức hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng ở cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội đã hỗ trợ cho 92 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tập huấn kiến thức, tiếp cận tín dụng…; xây dựng 46 tổ hợp tác, 226 mô hình làm kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, mô hình “Ngân hàng con giống” được duy trì và nhân rộng thông qua việc huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo, tổ chức từ thiện. Qua đó đã trao 48 con bò giống, hơn 35 ngàn con lợn, gà, vịt giống cho 794 hộ phụ nữ nghèo, khó khăn. 100% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 454 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế được đỡ đầu thoát nghèo. Với số vốn gần 233 tỷ đồng, Hội LHPN huyện cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình Tổ hợp tác bánh tét mặt trăng xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng

Hướng đến thực hiện nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, Hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; vận động chị em tích cực hưởng ứng các chương trình, đề án của địa phương về tái cơ cấu nông nghiệp, tham gia các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, huyện. Hội xây dựng mới 73 mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn như chăn nuôi gà, vịt, lợn sạch; trồng các loại rau màu, gạo sạch; sản xuất bánh ướt, bánh lọc, ruốc bột...

Những hoạt động thiết thực, phù hợp của Hội đã phát huy được ý chí, tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.                                                    

Phương Thiện

Video