Sơn La: 250 triệu đồng vốn quay vòng hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế phòng tránh thiên tai

18/08/2021
Dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, phòng tránh thiên tai” do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Đà Nẵng hỗ trợ nguồn vốn cho 10 hộ gia đình hội viên nghèo tại bản Lọng Cang, Đông Xuông, Nà Tâu, Mường Chiến, Bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với tổng số tiền là 250 triệu đồng.
Lễ trao nhận vốn cho hội viên nghèo xã Ngọc Chiến

Việt Nam nói chung, Sơn La nói riêng đang ngày càng phải đối mặt với các hiện tượng thời thiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Ngày 17/8/2021, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội LHPN huyện Mường La tổ chức lễ nhận vốn Dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, phòng tránh thiên tai”  do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Đà Nẵng hỗ trợ. Nguồn vốn hỗ trợ cho 10 hộ gia đình hội viên nghèo tại bản Lọng Cang, Đông Xuông, Nà Tâu, Mường Chiến, Bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (áo đỏ) trao tiền vốn cho hội viên, phụ nữ

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp chị, em phụ nữ nghèo tiếp cận được nguồn vốn để phát triển sinh kế, tích lũy xây dựng công trình phòng tránh thiên tai tại gia đình, từ đó nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

 

 

Nguyễn Ngọc

Video