Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp, đào tạo nghề cho phụ nữ

30/11/2022
- Yên Bái: Tập huấn hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ tại huyện nghèo
- Lạng Sơn: Tập huấn khởi nghiệp
Các học viên trình bày nội dung thảo luận

- Yên Bái: Tập huấn hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ tại huyện nghèo

TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN các cấp, tuyên truyền về hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ tại huyện nghèo” tại huyện Mù Cang Chải.

Tham gia lớp tập huấn, 40 học viên là cán bộ Hội các cấp, hội viên phụ nữ và trưởng thôn đã được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm sau học nghề cho người lao động thuộc khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và địa bàn nghèo; kỹ năng tuyên truyền, vận động, các giải pháp thúc đẩy phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo nâng cao nhận thức, tham gia học nghề và những thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn về quy mô và chất lượng đào tạo; hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống” của dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

- Lạng Sơn: Tập huấn khởi nghiệp

Lớp tập huấn do Hội LHPN huyện Tràng Định tổ chức lớp cho 80 học viên là Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, giám đốc hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ các cơ sở kinh doanh và hội viên có ý tưởng khởi nghiệp.

Các học viên đã được hướng dẫn, chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho cán bộ Hội và phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi; Xây dựng ý tưởng, kế hoạch kinh doanh chi tiết, kỹ năng thuyết trình tự tin, chuyên nghiệp, hiệu quả, các chuyên đề liên quan đến hoạt động khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; Hướng dẫn các bước thành lập tổ hợp tác; hướng dẫn các bước tìm kiếm, hỗ trợ xây dựng ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp. Đây cũng là dịp để chị em chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cũng như kinh nghiệm, kỹ năng điều hành, quản lý hoạt động của các HTX/THT do phụ nữ làm chủ.

Hoàng Hương, Lương Hoài

Video