Trên 17 tỷ đồng hỗ trợ mô hình HTX do phụ nữ làm chủ

14/06/2024
Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với các HTX do phụ nữ làm chủ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 17,2 tỷ đồng.
HTX nông sản Phú Đạt (xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) là một trong số các đơn vị được hỗ trợ vay vốn trong năm 2023.

Về các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ thành lập mới HTX; đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX; hỗ trợ thuê và vận hành điểm giới thiệu sản phẩm; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại; chính sách tín dụng cho vay ưu đãi đào tạo kỹ năng; tập huấn cung cấp thông tin, tư vấn thành lập HTX; tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX; hỗ trợ liên kết sản xuất, thực hiện chương trình OCOP, phát triển du lịch…

Thông qua các hoạt động hỗ trợ góp phần tạo động lực phát triển các HTX do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ ở khu vực nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 120 HTX do phụ nữ làm chủ, góp phần giải quyết việc làm cho trên 2.900 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

https://baothainguyen.vn

Video