Yên Bái: Biểu dương 50 phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi

05/06/2023
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2017 - 2023 nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và tổ chức Hội vào sự phát triển chung của tỉnh.
Các điển hình nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2017 - 2023

Trong giai đoạn 2017 - 2023, kế thừa và phát huy các phong trào thi đua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và hoạt động hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo thông qua việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” đã được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai sâu rộng. Phối hợp tổ chức 198 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.700 lao động nữ; trên 3.100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt…; xây dựng 513 mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế có hiệu quả; ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đến tháng 3/2023 là 1.335 tỷ đồng cho phụ nữ vay vốn; hỗ trợ trên 1.300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Từ các phong trào đã giúp phụ nữ dám nghĩ, dám làm, có ý chí vươn lên làm giàu. Từ các mô hình phát triển kinh tế của các cấp Hội đã thành lập mới được 27 doanh nghiệp, 37 hợp tác xã, 762 tổ hợp tác do nữ làm chủ; 7.764 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập cao, góp phần giúp hàng chục ngàn phụ nữ thoát nghèo, hàng ngàn phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã có thu nhập cao, ổn định, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua thực hiện các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được biểu dương, nhân diện rộng.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, chúc mừng, biểu dương 50 điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, khẳng định các chị thực sự là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần cần cù, sáng tạo, về ý chí quyết tâm làm giàu cho gia đình và đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để các cấp Hội và chị em phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực, phát huy cao độ tiềm năng, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và sự sáng tạo để tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động các cấp Hội, nhất là ở cơ sở, chú trọng củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giúp cho hội viên hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ động phát huy mọi nguồn lực của gia đình, cộng đồng để vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đề nghị mỗi hội viên, phụ nữ, nhất là những điển hình làm kinh tế giỏi tiếp tục phát huy những phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam, không ngừng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh nội lực, khát vọng phát triển và cống hiến, chủ động học hỏi và sáng tạo hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Các điển hình nhận bằng khen của UBND tỉnh giai đoạn 2017 – 2023

Tại hội nghị, 50 điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu với mô hình có thu nhập từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/năm đã được biểu dương; trong đó, 10 điển hình được UBND tỉnh khen thưởng và 40 điển hình được Hội LHPN khen thưởng. Đây là những cá nhân đã nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất kinh doanh, trở thành tấm gương tiêu biểu của phụ nữ trong toàn tỉnh về phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, từ thiện…

Thanh Khiết

Video